Střední policová skříň nika / bez dveří, v142cm:

Střední policová skříň nika / bez dveří, v142cm: